Contact

Voor vragen en/of aanmeldingen:

Patty Möhlmann
Elzenlaan 15
3181BG Rozenburg(ZH)

Contact:

Vermeld:

Inschrijvingen & Betalingen:

Volg ons via: https://www.facebook.com/TarottheaterVrouwendanstheaterPatty

KvK nr: 24268878

 

Privacybeleid:

Vrouwendanstheater Patty, gevestigd aan Elzenlaan 15, 3181 BG Rozenburg (ZH), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. P.J.M. Möhlmann is de functionaris gegevensbescherming van Vrouwendanstheater Patty. Zij is te bereiken via patty@vrouwendanstheater.nl en/of 06-12896620. Vrouwendanstheater Patty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via patty@vrouwendanstheater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Vrouwendanstheater Patty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Vrouwendanstheater Patty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vrouwendanstheater Patty) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vrouwendanstheater Patty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vrouwendanstheater Patty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via patty@vrouwendanstheater.nl 

Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico

Graag nodigt Patty je uit voor deze prachtige dansvormen.